Подарочная карта «HAPPY PANDA

 1. HAPPY PANDA dāvanu karti var izmantot tās uzrādītājs, iepērkoties HAPPY PANDA restorānos Latvijas Republikā.
 2. Pirms Kartes iegādes tās Pircējam ir jāiepazīstas ar šiem Kartes lietošanas noteikumiem.
 3. Dāvanu kartes pārdevējs ir SIA “ONETA”, reģistrācijas Nr. 41503063649, juridiskā adrese Lāčplēša iela 81, Daugavpils, Latvija.
 4. Dāvanu karti var izmantot preču un pakalpojumu apmaksai HAPPY PANDA restorānos
 5. Dāvanu karti var iegādāties HAPPY PANDA restorānos pie kases un turpat arī ieskaitīt tajā nepieciešamo naudas summu. Kartes ir pieejamas šādās nominālvērtībās: 20 EUR, 30 EUR un 50 EUR.
 6. Kartes derīguma termiņš ir 6 mēneši no tās iegādes brīža.
 7. Dāvanu kartes summu var izlietot vairākās iepirkšanās reizēs.
 8. Ja pirkuma summa ir lielāka nekā kartes kontā esošā, trūkstošo summu var piemaksāt.
 9. Par kartes derīguma termiņu un atlikumu sazinieties ar administratoru.
 10. Pēc kartes derīguma termiņa beigām neizmantotais kartes atlikums netiek atgriezts pircējam (izsniedzējam).
 11. Ar karti nav iespējams izņemt skaidru naudu.
 12. Ja pirkuma summa ir mazāka par Dāvanu kartes vērtību, starpība netiek atmaksāta;
 13. Ja pirkuma vērtība ir lielāka par Dāvanu kartē esošo naudas summu, trūkstošo summu var samaksāt skaidrā naudā vai ar norēķinu karti.
 14. Par dāvanu karšu iegādi neizsniedz PVN rēķinu.
 15. Pagarināt dāvanu karti uz 1 mēnesi iespējams tikai tad, ja tās derīguma termiņš ir beidzies pirms nedēļas — par papildus samaksu 5 eur.
 16. Ja atrodi HAPPY PANDA dāvanu karti, nogādā to HAPPY PANDA restorānos.
 17. Kartes nozaudēšanas gadījumā tā netiek atjaunota, kartes izdevējs neatbild par pircēja zaudējumiem un tos neatlīdzina.
 18. Ja dāvanu karte ir bojāta tā, ka svītru kodu nav iespējams nolasīt, šo dāvanu karti izmantot nav iespējams!
 19. Dāvanu kartes pavairošana jebkāda veida ir aizliegta.
 20. HAPPY PANDA dāvanu kartes lietošanas noteikumus un citu papildu informāciju var uzzināt www.happypanda.lv vai zvanot uz HAPPY PANDA  informatīvo tālruni 28822888.
 21. ONETA SIA patur tiesības veikt izmaiņas HAPPY PANDA dāvanu kartes lietošanas noteikumos pēc saviem ieskatiem, izvietojot jaunus noteikumus vietnē www.happypanda.lv ne vēlāk kā 7 (septiņas) dienas pirms noteikumu stāšanās spēkā.